Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nahlédněte s námi pod pokličku závodního a školního stravování

Vyhledávání

Každý dar nad 12 € musíme v Delirest a Primirest schválit

6. 2. 2024

Z kuchyně

Svět firemního stravování není jenom o dobrém a profesionálním vaření. Jsou to i velké zakázky a s nimi spojené pravidelné a velké objednávky zboží a služeb za miliony. Prostředí a okolnosti by tak možná někoho mohly svádět ke korupci… Společnosti Delirest a Primirest se proti takovému jednání už léta vymezují a systémová protikorupční opatření jsou u nás vylepšená na jedničku. Nejsou to jenom řeči, máme to potvrzené černé na bílém.

Všechny naše zakázky jsou transparentní

Jako první a zatím jediná gastronomická firma v Čechách i na Slovensku splňujeme prestižní mezinárodní protikorupční normu ISO 37001. Skvělou správou navíc je, že certifikaci obhájil na prvním dozorném auditu nejen Delirest Česká republika, ale povedlo se nám úspěšně, v plném rozsahu certifikovat v naší československé skupině také společnosti Delirest Slovakia a Primirest – zařízení školního stravování.

Podívejte se na naše certifikáty:

Co je ISO 37001 – Systém řízení ochrany proti korupci Anti-Bribery Management System (ABMS)


ISO 37001 významně pomáhá organizacím eliminovat riziko úplatkářství a korupce ve svých vlastních provozech. Norma celkově pokrývá způsob řízení společnosti, jako i již přijatých nebo i nově přijímaných protikorupčních opatření a procesů. Tím zabraňujeme korupci a máme jasné postupy, jak jí předcházet a odhalovat.

„Naše společnosti díky této prestižní mezinárodně uznávané certifikaci vysílají našim stávajícím i budoucím obchodním partnerům (klientům a dodavatelům), ale i zaměstnancům signál, že se řídí jistými pravidly. Všechna obchodní a pracovní jednání jsou transparentní, férové a etické,“ blíže vysvětluje Barbora Hatiarová, ESG manažerka Delirest a Primirest ČR/SR.

Co to znamená pro zákazníka?Například díky plně transparentnímu výběrovému konání dodavatelů můžeme garantovat, že potraviny a suroviny pocházejí pouze z ověřených, kvalitativně certifikovaných a zodpovědně podnikajících zdrojů, takže v případě jakýchkoliv pochybností nebo problému dokážeme rychle a spolehlivě všechny nakupované položky zpětně dosledovat a dohledat, a tedy ověřit jejich bezpečnost a kvalitu. V konečném důsledku se zákazník, strávník, host našich restaurací může spolehnout na kvalitu našich služeb napříč celým územím Čech, Moravy i Slovenska.

Jak získání ABMS probíhá: Certifikace se nevydává na počkání

Pro získání mezinárodně uznávané certifikace se společnosti Delirest a Primirest rozhodly samy, věří totiž, že transparentní jednání na všech úrovních a procesech jsou cestou k udržitelnému a férovému podnikání. Získat protikorupční certifikaci však není jen tak. Při auditu se velmi přísně posuzuje důvěryhodnost všech procesů a subjektů, které se podílí na chodu firmy a poskytují služby, včetně obchodních partnerů, dodavatelů i klientů.

 „V rámci procesu certifikace externí auditoři proto například důkladně prověřili interní procesy, vyhodnotili možná rizika korupce a součástí tohoto procesu bylo i pečlivé hodnocení, aby nastavená preventivní opatření a systémy byly skutečně odpovídající. Pokud to tak není, doplňují se další opatření na zabránění ale například i na odhalení korupce. Auditor v závěru procesu komplexně posoudí vhodnost opatření a celkový způsob protikorupčního řízení. A protože jsme splnili všechny požadavky této normy, auditor vydal certifikát. To ale není konec. Následně se na roční bázi pravidelně plnění všech požadavků normy opakovaně a detailně prověřuje,“ popisuje celý proces Barbora Hatiarová, ESG manažerka Delirest a Primirest ČR/SR.

Co dalšího certifikace hlídá

  • Smlouvy s dodavateli – v praxi to také znamená, že spolupracujeme pouze s omezeným počtem předem schválených dodavatelů, kteří projdou přísným ale transparentním výběrovým řízením. Musí splňovat jasně dané a závazné kvalitativní, surovinové, logistické, skladovací i finanční normy, tak abychom našim klientům trvale zaručili stálou kvalitu jídel i udržitelnost rozpočtu.
  • Komplexní kontrola finančních řídících procesů – při udělení certifikace auditor sleduje průhlednost finančních toků, kdo podepisuje smlouvy a zda je u faktur a plateb nastavené např. vícestupňové schvalování včetně ověřování a kontrol.
  • Přijímání darů ze strany zaměstnanců – jakýkoliv dárek musíme evidovat, a při daru nad 12 € musí být jeho předání nebo přijetí schváleno nadřízeným.

„Jsem hrdá, protože naše společnosti měly poměrně přísnou protikorupční politiku už i v minulosti, tj. přijímaná opatření v souvislosti s ISO 37001 se tudíž nijak významně neměnila. Naším cílem je, i díky této certifikaci, klást větší důraz na zvyšování povědomí o této oblasti. V nejbližším období se v rámci interních procesů chceme cíleně ještě víc zaměřit na dohled nad dodržováním pravidel pro obdarovávání a pohoštění obchodních partnerů, nebo při jednání s nimi, včetně kontaktů pro výběrovém řízení, dodavatelských a obchodních auditech. To se týká nejenom aktuálních, ale i potenciálních partnerů,“ uzavírá téma Barbora Hatiarová, ESG manažerka Delirest a Primirest ČR/SR.

Certifikaci ale „neřeší“ pouze vedení společností a manažeři – dotýká se každodenního fungovaní na všech našich provozech. Například pravidelně a velmi pečlivě kontrolujeme manipulace s hotovostí. Také důsledně a detailně evidujeme všechny poskytnuté a obdržené dary. Naši zaměstnanci vědí, že pokud podají podnět na prošetření, nehrozí jim žádné riziko odvety. Na procesy a nástroje v rámci whistleblowingu jsme taky hrdí. Na nekalé praktiky může totiž kdokoliv upozornit i zcela anonymně, a to prostřednictvím nezávislé platformy FaceUp. Pravidla oznamování chování v rozporu se Zásadami obchodního chování nebo jiné pochybení na pracovišti (whistleblowing) detailně popisujeme i na našem webu Delirest.cz

„Upřímně, protikorupční managment a přísný systém všech opatření nám fungování procesně neulehčuje, spíš naopak, co je ale zásadní, významně nám pomáhá plnit klíčové hodnoty naší společnosti – cílem totiž je stát se lídrem v oblasti řízení podnikání, být důvěryhodný, maximálně zásadový a transparentní partner pro všechny.“

Barbora Hatiarová, ESG manažerka Delirest a Primirest ČR/SR

Další články k tématu:

načíst více příspěvků