Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nahlédněte s námi pod pokličku závodního a školního stravování

Vyhledávání

Revoluční pokladny s AI: Zákazník zaplatí do 10 vteřin

Umělá inteligence (AI) se postupně dostává do všech oborů. Společnost Delirest díky partnerství s Autocanteen nabízí jako první v Česku a na Slovensku revoluční samoobslužní řešení plateb ve firemních restauracích a závodních jídelnách. Jde o převratnou inovaci, už žádné čárové kódy – umělá inteligence dokáže vizuálně identifikovat cokoli od ovoce, nápojů, vážených salátů až po talíře s hotovým jídlem. Průměrná doba čekání u pokladny se zkrátí na neuvěřitelných 10 vteřin. Inovace s sebou přináší i další výhody, blíže je popisuje Michal Debrecíni, generální ředitel Delirestu a Primirestu ČR/SR.

Co je Autocanteen systém

Pokladna 21. století, která dokáže pomocí 3D skeneru identifikovat, co má zákazník na talíři.

 

S AI pokladnou trvá jedna transakce méně než 10 s

V restauraci U nás v pražských Holešovicích společnost Delirest spustila jako první v České republice a na Slovensku systém Autocanteen, který dokáže pomocí skeneru a neustále učící se umělé inteligenci spolehlivě identifikovat, co má zákazník na talíři, a díky tomu výrazně zrychlit placení a tím eliminovat fronty u pokladny. Jak tuto novinku vnímají zákazníci? 
Velice pozitivně, zpočátku převládala zejména zvědavost. Skvělou správou je, že nová technologie hosty – strávníky i nadále „baví“, a navíc díky intuitivnímu, mimořádně snadnému ovládání, plně v češtině, se ji rychle naučili používat.

Co stálo za rozhodnutím říct ano této moderní technologii, která je v České republice unikátní?
Jednou z našich firemních hodnot jsou inovace a neustálé zlepšování kvality, a to nejen v oblasti péče o naše zaměstnance, ale především pak v rámci našich služeb, komfortu pro naše hosty. Cílem Delirest je být lídrem ve využívání moderních digitálních technologií tak, aby naše firemní restaurace, závodní jídelny, kavárny, kantýny a bufetové kiosky byly podniky 21. století, které v tomto oboru určují trendy.

Hledali jsme technologii, která urychlí odbavení hostů v našich restauracích a našli jsme ji. Díky systému Autocanteen trvá jedna transakce, včetně identifikace všech položek méně než 10 vteřin.

Deset sekund? To zákazník stráví u pokladny opravdu krátký čas. Je tato doba průměrná?
V provozech, ve kterých tuto technologii pilotujeme, skutečně můžeme potvrdit průměrnou délku jednotlivých transakcí pod 10 vteřin a díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je i doba adaptace hostů na nový, v mnoha ohledech mimořádně atraktivní způsob placení velice krátká.

Společně s dodavatelem Novum Global a zároveň našim partnerem, společností Autocanteen aktuálně dokončujeme integraci do našeho systému, abychom mohli toto řešení zavést i do takových provozů, kde na základě požadavků klientů využívají strávníci alternativní platební metody, tj. například zaměstnanecké karty, před-nabité, nebo pak úvěrové karty na stravování, resp. mají hodně individualizovanou dotační politiku.

Podívejte se, jak funguje systém Autocanteen v praxi:

S AI pokladnou využijeme naše zaměstnance u výroby či servisu

Autocanteen je podobný samoobslužným pokladnám v supermarketu – zákazníci přicházejí s jídlem ke stanicím, kde tác položí pod 3D skener. Ten během okamžiku vypočítá sumu, kterou má host zaplatit. Kolik vašich zaměstnanců musí u procesu být a zákazníkům případně asistovat?
Jedna samoobslužná autonomní pokladna plně nahradí konvenční pokladnu s obsluhou, což má zásadní dopad na produktivitu práce. To v praxi znamená, že například v provozu, který je dnes procesně závislý na 4 klasických pokladnách a 4 pokladních, je nahradíme čtyřmi Autocanteen pokladnami a jednou pozicí supervizora, který bude hostům jen asistovat – třeba v případě problémů s načtením jídla nebo platbou, obdobně jako je tomu v supermarketech.

Počet se tedy oproti obsluhujícím u pokladen snížil? Jak využijete jejich volné kapacity?
Ano. Efektivita je jeden z našich hlavních motivů. Rozhodně nám primárně nejde o snižování počtu zaměstnanců, ale o jejich přesunutí do té části provozu, ve které budou mít vyšší přidanou hodnotu pro naše služby, tedy do obsluhy, servisu nebo přímo do vlastní výroby jídel a občerstvení.

Naší dlouhodobou strategií je kontinuální zvyšování produktivity práce, protože věříme, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak se vyrovnávat s inflačním tlakem, jak navyšovat naši konkurenceschopnost, ale zároveň zabezpečit pro naše zaměstnance atraktivní odměňování nad rámec průměru v našem odvětví.

Výhody Autocanteen systému

Rychlejší odbavení zákazníků

Pokladny bez front

Snížení počtu pokladních

Využití lidí v přípravě či v servisu

Přehledná data

S AI pokladnou plánujeme i obměnu nabídky

Autocanteen není jenom pokladna, dokáže restauracím dodat i zajímavá data. Co všechno se dá ze systému vyčíst?
Co se týče dat samotných, systém automaticky generuje data srovnatelná se standardními pokladními systémy – tj. prodejní statistiky, jejich časové snímky, vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých položek atd. Toto ale je, jak jsem naznačil, součástí analytiky snad každého softwaru pro pohostinství.

V čem u Autocanteen vidíme velkou přidanou hodnotu, je uživatelská přívětivost, jednoduchost nastavení a syntéza prodejních dat do manažerského dashboardu, ve kterém na jedné stránce máme náhled na všechna důležitá data v čitelné a srozumitelné formě a vztazích.

A jak bude restaurace data využívat v praxi?
Analytika prodejních dat nám poskytuje důležité informace o zákaznickém chování a preferencích, a je tak cenným podkladem při návrhu a obměně produktové nabídky.

Jelikož se jedná o 3D skener, uchovává také fotografie jídel, která se v ten den prodala?
Systém kombinuje tři technologie – kromě zmiňované 3D technologie pracuje s rozeznáváním obrázků a objekty vyhodnocuje také pomocí kamery s umělou inteligencí, která se stále učí. Pro správné vyhodnocení proto stačí pouze jeden „snímek“ produktu.

Jednotlivé pokladny jsou navíc propojené a data sdílejí, takže teoreticky by stačilo „učit“ pouze jednu pokladnu v síti a ostatní by využívaly sdílená data. Zároveň doplňují databázi o vlastní snímky a vyhodnocení, čímž se přesnost rozpoznávání neustále zlepšuje. Díky tomu je rozpoznávání velice přesné a chybovost na úrovni pouhých 2 až 3 %. Chybovost ale neznamená, že vám pokladna zaúčtuje nesprávný produkt, ale že v případě nejasnosti hosta vyzve k výběru správného pokrmu na dotykové obrazovce. A tím se znovu učí.

Plánujete tento systém zavézt ve všech vašich restauracích?
Tento systém se stane standardní součástí naší služby a plánujeme ho využívat u všech klientů, kde to bude dávat ekonomický a provozní smysl.

S našimi partnery, britskou společností Autocanteen a společností Novum Global, jsme připraveni na plošné zavedení do konce tohoto roku.

 

 

 

Další články k tématu:

načíst více příspěvků