Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nahlédněte s námi pod pokličku závodního a školního stravování

Vyhledávání

Compass Group má prestižní protikorupční certifikaci. Jako první gastro v republice

8. 9. 2022

Z kuchyně

Velké zakázky pro stovky firem, objednávky potravin, zboží a služeb za miliony. To už je prostředí, ve kterém se sem tam objeví někdo, kdo si řekne, že by z toho přece jen mohl něco pro sebe… Stop. Ne. Ani náhodou. Compass Group se proti jakémukoliv takovému chování léta vymezuje a teď systémová protikorupční opatření ještě vylepšila. Jako první a zatím jediná gastronomická společnost v Česku, a navíc dobrovolně splnila standardy mezinárodní protikorupční normy ISO 37001. Ta dokazuje, že fungování, procesy i řízení celé firmy jsou systémově nastavené tak, že z principu minimalizují rizika korupčního jednání. Zároveň má firma nastavená účinná opatření k předcházení a řešení problémů souvisejících s korupcí.

„Základní motivací je nulová tolerance vůči jakékoliv formě korupčního jednání, ať již přímého, nebo prostřednictvím třetích stran. Drtivou většinu opatření jsme měli nastavenou už z minula, zavazuje nás k tomu příslušnost k naší mateřské společnosti. Zároveň ale všichni denně sledujeme zpravodajství, kde se objevují různé firemní kauzy, osobní selhání manažerů nebo účelové aktivity, které se snaží různým způsobem obejít etiku, zákony a případně se obohatit na úkor firem a zákazníků. Tím, jak jsme nastavili všechny naše procesy a kontrolní mechanismy, jasně deklarujeme, že podnikáme odpovědně, zodpovědně a v souladu se všemi zákony a dobrými mravy,“ vysvětluje Barbora Hatiarová, která má v Compass Group na starost také oblast kvality, životní prostředí a bezpečnost.

Důvěryhodnost a spolehlivost jako základ

To, že se firma sama o certifikaci ISO 37001 přihlásí, není samozřejmost. „Mezinárodně uznávaný certifikát, založený na principech nejlepší světové praxe, je zárukou pro investory, naše dodavatele a zákazníky, že jsme maximálně transparentní a důvěryhodní. Nejedná se o žádnou jednorázovou záležitost, ale o dlouhodobý proces, kdy budeme každoročně auditorům prokazovat trvalé plnění všech podmínek a hledat způsoby dalšího zlepšování,“ popisuje Hatiarová s tím, že pro získání certifikace musela Compass Group pustit nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas do svých kanceláří a podrobit mnohé řídící procesy nekompromisní prověrce. Výsledek je tak o to víc cenný, v rámci sektoru veřejného stravování je totiž Compass Group jedinou firmou v Česku, která tento prestižní certifikát získala.

Součástí certifikace je například přísné posouzení důvěryhodnosti všech subjektů, které se podílí na chodu firmy a poskytování její služby, obchodních partnerů, dodavatelů i klientů. „Pro nás to celé začalo už u zaměstnanců, u kterých jsme si vyhodnotili všechna potenciální rizika a stanovili, od které pozice může mít toto riziko významnější negativní vliv na naši činnost. U paní, která vydává obědy, bude přirozeně nízké, ale i tak mají všichni naši zaměstnanci příslušná školení. Posuzování důvěryhodnosti se týká prioritně pozic od vedoucích restaurací, kde už operují s vyššími finančními částkami a můžou potenciálně způsobit i materiální škodu nebo představovat reputační riziko,“ líčí Barbora Hatiarová. Stejně přísné posuzování důvěryhodnosti se ale týká i obchodních partnerů a dodavatelů.

U těch druhých je to pro klienty Compass Group obzvlášť citlivé téma. „Proto dlouhodobě spolupracujeme pouze s omezeným počtem schválených dodavatelů, kteří vždy projdou transparentním výběrovým řízením – musí splňovat jasně dané a závazné kvalitativní, surovinové, logistické, skladovací i finanční normy, tak abychom našim klientům trvale zaručili stálou kvalitu jídel i udržitelnost rozpočtu,“ zdůrazňuje Hatiarová.

Dárky pod drobnohledem

Udělení certifikace znamená, že komplexní kontrolou prošly i finanční řídící procesy – sledovala se průhlednost finančních toků, kdo podepisuje smlouvy a zda je u vyšších částek nastavené vícestupňové schvalování faktur a plateb. Specifická část posuzování se týká i přijímání darů ze strany zaměstnanců Compass Group. „Pohostinnost, obdarovávání a pozornost jsou přirozenou součástí naší kultury. Pokud dostane kuchařka na provozu kávu jako poděkování za chutný oběd, je to úplně v pořádku. Jakýkoliv větší dárek přijatý hlavně kýmkoliv z managementu ale podléhá nutnosti takovou věc řádně evidovat. Od určité hodnoty jsou takové dary zcela nepřípustné,“ vysvětluje Hatiarová, že interní pravidla neřeší maličkosti, ale soustřeďují se na to, co by se časem mohlo stát problematickým.

Vypilování všech protikorupčních pravidel provázelo také informování dovnitř i mimo samotnou Compass Group. Zaměstnanci i vnější subjekty mají možnost upozornit na jakékoliv podezření z nekalého jednání prostřednictvím iniciativy Speak Up!. Obchodní partneři, klienti i dodavatelé navíc dostali písemnou výzvu, aby potvrdili, že jsou si vědomi toho, že se Compass Group všemi těmito pravidly řídí a že ani oni nebudou jednat v rozporu s nimi. Maximální možná transparentnost obchodních vztahů by tak měla být zajištěná.

U všech obchodních partnerů se totiž vyžaduje i akceptování Zásad obchodního styku a Etického kodexu skupiny Compass Group, ve kterém se stanovují zásady, očekávání a způsoby jednání, kterými se partneři v dodavatelském řetězci musí řídit a dodržovat je. Pro zabezpečení dodržování těchto zásad a obchodních praktik se nově u dodavatelů vyžaduje také soulad s takzvaným Kodexem jednání globálních dodavatelů. Cílem je ještě víc posílit dodržování standardů etiky a integrity.

Další články k tématu:

načíst více příspěvků